Cenik storitev

 • STOMATOLOŠKI PREGLED

  30 €

Storitev se plača na podlagi izstavljenega računa, ki ga pacient podpiše. Zdravstvene storitve in oskrba so v skladu z 42. členom Zakona o DDV oproščene plačila DDV, zato DDV ni obračunan.

 • ZAČASNA PLOMBA (CAVIT, FOSFATNI CEMENT)

  20 €

 • ZAČASNA PLOMBA (GIC)

  20 €

 • ZALIVKA NA ENI PLOSKVI

  60 €

 • ZALIVKA NA DVEH ALI VEČ PLOSKVAH

  65 €

 • ZALITJE FISUR – PO ZOBU

  20 €

 • ODONTOMIJA FISUR – PO ZOBU

  25 €

 • TOPIKALNA APLIKACIJA FLUORIDOV

  50 €

 • ZAČASNA ZAPORA ZOBA PRI ZDRAVLJENJU

  20 €

 • POLNITEV KORENINSKEGA KANALA PO VITALNI EKSTIRPACIJI ZOBNE PULPE (PO KANALU)

  30 €

 • POLNITEV KORENINSKEGA KANALA PO ZDRAVLJENJU GANGRENE (PO KANALU)

  40 €

 • ODSTRANITEV STARE POLNITVE (PO KANALU)

  20 €

 • TREPANACIJA ZOBA (PO KANALU)

  20 €

 • LOKALNA ANESTEZIJA

  10 €

 • EKSTRAKCIJA ENOKORENINSKEGA ZOBA

  50 €

 • EKSTRAKCIJA VEČKORENINSKEGA ZOBA

  70 €

 • KOMPLICIRANA EKSTRAKCIJA ZOBA

  100 €

 • TOALETA RANE

  15 €

 • INCIZIJA ABSCESA

  15 €

 • ODSTRANITEV MEH. IN TRD. ZOBNIH OBLOG – PO LOKU

  30 €

 • ČIŠČENJE ZOBNIH LOKOV IN KRTAČENJE – PO LOKU

  15 €

 • POUK O PRAVILNI USTNI HIGIENI (30 MIN.)

  20 €

 • BRUŠENJE V ARTIKUL., RAZBR., SELEKTIVNO BRUŠENJE – PO ZOBU

  4 €

 • ZDRAVLJENJE DLESNI ALI USTNE BOLEZNI PO SEJI

  25 €

 • DESENZIBILIZACIJA ZOB. VRATOV PO KVADRANTU

  10 €

 • IMPREGNACIJA ALI ZAŠČITA ZOBA

  10 €

ZZZS prizna porabo 2 gramov kovine za prevleko ali fiksnoprotetični nazidek.

Storitev se plača na podlagi izstavljenega računa, ki ga pacient podpiše. Zdravstvene storitve in oskrba so v skladu z 42. členom Zakona o DDV oproščene plačila DDV, zato DDV ni obračunan.

 • ZAČASNA PREVLEKA (PROTEMP II)

  40 €

 • FASETIRANA PREVLEKA ALI ČLEN

  200 €

 • KOVINSKO-PORCELANSKA PREVLEKA ALI ČLEN

  250 €

 • POLNOPORCELANSKA PREVLEKA ALI ČLEN

  300 €

 • PORCELANSKA LUSKA

  290 €

 • PORCELANSKI INLAY, ONLAY

  190 €

 • KORENINSKA KAPICA Z VKS ABUTMENTOM

  180 €

 • ABUTMENT

  140 €

 • KOVINSKI ZATIČ Z NAZIDKOM (AUROPAL S)

  90 €

 • KOMPOZITNI ZATIČEK Z NAZIDKOM

  150 €

 • CEMENTIRANJE STARE PREVLEKE ALI ZATIČA

  25 €

Storitev se plača na podlagi izstavljenega računa, ki ga pacient podpiše. Zdravstvene storitve in oskrba so v skladu z 42. členom Zakona o DDV oproščene plačila DDV, zato DDV ni obračunan.

 • TOTALNA PROTEZA

  500 €

 • DELNA PROTEZA

  500 €

 • ZAHTEVNA DELNA PROTEZA Z ULITO KOVINSKO BAZO

  900 €

 • PODLOŽITEV PROTEZE

  75 €

 • REPARATURA PROTEZE (ENOSTAVNA)

  60 €

 • REPARATURA PROTEZE (ZAHTEVNA)

  80 €

Storitev se plača na podlagi izstavljenega računa, ki ga pacient podpiše. Zdravstvene storitve in oskrba so v skladu z 42. členom Zakona o DDV oproščene plačila DDV, zato DDV ni obračunan.

 • PRVI PREGLED (PARODONTALNE MERITVE/NAČRT ZDRAVLJENJA)

  30 €

 • ČIŠČENJE ZOBNEGA KAMNA - OBA LOKA

  50 €

 • ČIŠČENJE ZOBNEGA KAMNA - EN ZOBNI LOK

  30 €

 • ČIŠČENJE ZOBNEGA KAMNA, POLlRANJE, PESKANJE

  70 €

 • LUŠČENJE IN GLAJENJE ZOBNIH KORENIN (ENOKORENINSKI ZOB)

  10 €

 • LUŠČENJE IN GLAJENJE ZOBNIH KORENIN (VEČKORENINSKI ZOB)

  15 €

 • LUŠČENJE IN GLAJENJE ZOBNIH KORENIN (KVADRANT)

  50 €

 • PESKANJE EN ZOBNI LOK

  20 €

 • KONTROLNI PREGLED

  20 €

Storitev se plača na podlagi izstavljenega računa, ki ga pacient podpiše. Zdravstvene storitve in oskrba so v skladu z 42. členom Zakona o DDV oproščene plačila DDV, zato DDV ni obračunan.

 • SPECIALISTIČNI PREGLED

  40 €

 • SPECIALISTIČNI PREGLED – Z IZVIDOM

  50 €

 • KONTROLNI PREGLED

  10 €

 • ODČITAVANJE IN ANALIZA CT POSNETKA Z IZVIDOM

  45 €

 • LOKALNA ANESTEZIJA

  0 €

 • EKSTRAKCIJA ENOKORENINSKEGA ZOBA

  55 €

 • EKSTRAKCIJA VEČKORENINSKEGA ZOBA

  70 €

 • KOMPLICIRANA EKSTRAKCIJA

  90 €

 • IZKLES ZAOSTALE KORENINE

  120 €

 • OPERATIVNA ODSTRANITEV MODROSTNEGA ZOBA

  175 €

 • APIKOTOMIJA BREZ RETROGRADNE POLNITVE (ENA KORENINA)

  140 €

 • APIKOTOMIJA Z RETROGRADNO POLNITVIJO (ENA KORENINA)

  175 €

 • APIKOTOMIJA BREZ RETROGRADNE POLNITVE (DVE KORENINI)

  175 €

 • APIKOTOMIJA Z RETROGRADNO POLNITVIJO (DVE KORENINI)

  200 €

 • ODSTRANITEV ČELJUSTNE CISTE (DVIG REŽNJA IN EKSTIRPACIJA)

  140 €

 • HISTOPATOLOŠKI PREGLED (MEDICINSKA FAKULTETA LJUBLJANA)

  od 50 €

 • IZREZ MANJŠIH TUMORJEV S ŠIVANJEM

  65 €

 • VSTAVITEV IMPLANTATA NEODENT

  600 €

 • KOSTNA DOGRADITEV – MANJ OBSEŽNA

  60 €

 • KOSTNA DOGRADITEV – SREDNJE OBSEŽNA

  90 €

 • KOSTNA DOGRADITEV – OBSEŽNA BREZ MEMBRANE

  120 €

 • KOSTNA DOGRADITEV – OBSEŽNA Z MEMBRANO

  250 €

 • ODPRT DVIG SINUSNEGA DNA (ODVISNO OD VOLUMNA DVIGA)

  450 - 600 €

 • ZAPRTI DVIG SINUSNEGA DNA BREZ AUGMENTACIJE

  200 €

 • ZAPRTI DVIG SINUSNEGA DNA Z AUGMENTATOM

  300 €

 • KOLAGENSKA MEMBRANA

  90 €

 • 2. FAZA (NAMESTITEV OBLIKOVALCA DLESNI)

  100 €

 • REŽENJSKA OPERACIJA PO KVADRANTU

  200 €

 • GINGIVEKTOMIJA

  40 €

 • KIRURŠKO PODALJŠANJE KLINIČNE KRONE Z OSTEOTOMIJO

  90 €

 • FRENULOTOMIJA

  65 €

 • FENESTRACIJA ZOBA

  160 €

Storitev se plača na podlagi izstavljenega računa, ki ga pacient podpiše. Zdravstvene storitve in oskrba so v skladu z 42. členom Zakona o DDV oproščene plačila DDV, zato DDV ni obračunan.